© Sütçüler'e Ayrıntılı Bir Bakış

107.Süleyman Demirel ÜniversitesiSüleyman Demirel Üniversitesi
''burası ısparta burada eğitim var''

 Süleyman Demirel Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 1992 yılında kurulmuş olan Süleyman Demirel Üniversitesinin 24 yııa yakın bir geçmişi vardır. En gelişmiş fakültemiz olan Mühendislik Mimarlık Fakültesi' nin tarihçesi 1418 sayılı yasa uyarınca 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" ne uzanmaktadır . Akademi,zaman içerisinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na ek olarak çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1982' de Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanarak Isparta Mühendislik Fakültesi adını almıştır. 11.7.1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adı altında bağlanmıştır. Üniversitemizin bünyesinde yer alan Burdur Eğitim Fakültesi, 1977-1978 öğretim yılında 2 yil süreli Eğitim Enstitüsü olarak faaliyete geçmiş, 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Burdur Eğitim Yüksekokulu" adıyla Akdeniz Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 1989-1990 öğretim yılında öğrenim süresi 4 yıla çıkan yüksekokul 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi adını almıştır. 1983 yılında Isparta Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak 4 yıllık eğitim ve öğretime başlayan Eğirdir Su ürünleri Yüksekokulu, 18.6.1987 tarihinde 3389 sayılı yasa ile doğrudan Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. 11.7.1992 tarihinde ise 3837 sayılı yasa ile Eğirdir Su ürünleri Fakültesi adı ile Süleyman Demirel Üniversitesi'ne devredilmiştir. Isparta Meslek Yüksekokulu ile Burdur Meslek Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak YAY-KUR kapsamında Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak 6.12.1976 tarihinde kurulmuşlardır. 1982 yılında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik Fakültesi'ne bağlı önlisans düzeyinde öğretim yaptıran birer Meslek Yüksekokulu haline getirilmişlerdir. 1992 yılında ise 3837 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlügü'ne bağlanmışlardır. 3.10.1992 tarihinde Akdeniz Üniversitesi'nce açılan Yalvaç Meslek Yüksekokulu, 29.12.1992 tarihinde iki üniversite arasında yapılan protokol ile Süleyman Demirel Üniversitesine bağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10.9.1992 tarihinde imzalanan protokol ile kurulması öngörülen Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4.2.1993 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.Kuruluşundan 4 yıl sonra 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve YÖK Yürütme Jurulu' nun 21.01.1997 tarihli kararı ile 1996-1997 öğretim yılından itibaren Isparta Sağlık Yüksek Okulu adını alarak 4 yıllık lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Burdur Sağlık Yüksek Okulu da 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. 1996 yılında kurulan Yabancı Diller Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi senato kararıyla feshedilerek, 28.11.2001 tarihinde Yabancı Diller Yüksek Okulu kurulmuştur. 6 Laboratuarında 2002-03 Öğretim Yılı Bahar Döneminde bilgisayar-destekli eğitim vermeye başlayacak yüksek okulumuz aşağıdaki faaliyetler doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktadır. 25.2.1993 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve ıdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile 15.4.1993 tarihinde Tıp Fakültesi olmak üzere dört yeni fakülte açılmıştır. Bu fakültelerde 1993-1994 öğretim yılından itibaren öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Ayrıca Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi kurularak 15.06.1994 tarihinde poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. 25.02.1993 tarihinde açılış izinleri alınan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1993-1994 öğretim yılından itibaren lisansüstü öğretime başlamıştır. Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün ise kuruluş çalışmaları devam etmekte olup bu birimimize henüz öğrenci alınmamıştır. 1994 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile Sütçüler MYO, Keçiborlu MYO ve Senirkent MYO açılmıştır. 06.02.1995 tarihinde Uluborlu MYO ve Eğirdir MYO, 24.02.1995 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Orman Fakültesi, 01.09.1995 tarihinde ise Şarkikaraağaç MYO ve Bucak H.Tolunay MYO açılmıştır. 07.10.1998 tarihinde Burdur'un Gölhisar, Afyon'un Dazkırı ilçelerinde 13.01.2000 tarihinde ise Isparta'nın Atabey ve Gelendost ilçelerinde birer MYO açılmıştır. 1994 yılı içerisinde rektörlüğe bağlı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Radyo-TV Araştırma Uygulama Merkezi ile Stratejik Araştırmalar Merkezi olmak üzere 3 merkez kurulmuştur. Ayrıca Deneme Çiftliği faaliyete geçirilmiştir. 1996 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deprem ve Jeoteknik Araştırmalar Merkezi kurulmuş, 1998 yılında da Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluşları gerçekleştirilmiştir. 1999 yılında Şevket Demirel Kalp Merkezi, Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. 2000 ve 2001 yıllarında ise Kanser Erken Tanı ve Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezi, CAD/CAM Araştırma ve Uygulama Merkezi, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Jeotermal Enerji ve Yeraltısuyu Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Enformatik Bölümü, 2002 yılında da Zehra Ulusoy Kanser Erken Tanı ve Tedavi Araştırma ve Uygulama merkezlerimiz kurulmuştur.

FAKÜLTELER

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi:

Fakültemizde 2000-2001 Öğretim yılında I. Öğretimde 2537 ve II. Öğretimde 1530 olmak üzere toplam 4046 öğrenci öğrenim görmektedir.Fakültemizde akademik personel olarak 4 profesör, 4 doçent, 11 yardımcı doçent olmak üzere 19 öğretim üyesi; 32 öğretim görevlisi, 6 okutman, 3 uzman ve 43 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 103 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 
İdari personel olarak 29 personelimiz mevcuttur.
Adres: Burdur Eğitim Fakültesi, Bahçelievler, 15100, BURDUR
Telefon: (0 248) 234 60 00 - 234 60 01 - 234 60 02
Fax: (0 248) 234 60 05 

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi:
 
Fakültemizde sekiz yarıyıl (4 yıl) yüksek öğretimden sonra öğrenciler "Su Ürünleri Mühendisi" ünvanı ile mezun olmaktadır. Lisans programı olarak tek su ürünleri mühendisliği bölümü mevcut olmasına karşın, 1985 yılından beri lisansüstü (Master ve Doktora) eğitimi Su Ürünleri

Temel bilimleri Bölümü’nde Master ve Doktora, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü’nde ve Su Ürünleri Avlama ve İşleme teknolojisi Bölümü’nde Yüksek Lisans (Master) olarak verilmektedir. Fakültemiz Köprübaşı (Eğirdir) mevkiinde bulunan kampus sahasında 1216.80 m2 ebadında 4 katlı fakülte binasında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca kampus sahası üzerinde yemekhane, ısı merkezi ve balık üretim-uygulama tesisi olarak kullanılan 3 pirefabrik bina mevcuttur. Bunun yanı sıra 4 büyük ve 8 küçük betonarme balık yetiştirme havuzları bulunmaktadır.
Fakültemizin 4 dersliği , 2 seminer odası, 6 laboratuar, 1 akvaryum ünitesi, 1 ağ materyalleri ve navigasyon uygulama laboratuarı, J. SABER Konferans salonu, 1 bilgisayar uygulama odası, 1 okuma salonu kütüphane ve öğrenci kantini bulunmaktadır. Bilgisayar uygulama odasında network sistemi ile internet bağlantısı bulunmaktadır. Fakültemiz personeli ve öğrencilerimiz buradan internete girebilmektedirler.
Adres Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 32500 Eğirdir/ISPARTA
Telefon:+90 246 3133447 - +90 246 3133446
Fax :+90 246 3116466
E-Posta:
  

Fen Edebiyat Fakültesi:

Merkez kampüste yer alan fakültemiz 7 bölümü ve Fizik, Kimya, Biyoloji, ve Bilgisayar Laboratuarlarıyla üniversitemizin kuruluşundan bu yana hizmet vermektedir. Fakültenin tüm bölümlerinde ikinci öğretim de açılmıştır.
Adres :Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Kampüsü/ISPARTA
Telefon: +90 246 2111308 ,+90 246 2111296
Fax :+90 246 2371106
E-Posta:
  

İlahiyat Fakültesi:

Fakültemiz öğrenci artışına paralel olarak öğretim elemanı sayısında da bir gelişme kaydetmiştir. 16.07.1993 tarihinde Prof.Dr.İsmail YAKIT kurucu dekan olarak atanmış, 1996 ve 1999 yılında ikinci ve üçüncü defa ataması yapılmıştır. 6 Ocak 2003 tarihinde de Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU dekan olarak atanmıştır. Akademik personel sayısı zaman içinde artarak 20 Eylül 1998 tarihinde 6 profesör, 4 doçent, 13 yardımcı doçent ve 23 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 46’ya yükselmiştir. Halihazırda 4 profesör, 7 doçent, 22 yardımcı doçent, 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Kadroları Sosyal Bilimler Enstitüsünde bulunan 6 araştırma görevlisi de fakültemizde görev yapmaktadır. Ayrıca kadroları Rektörlük bünyesinde bulunan ve Fakültemizde görev yapan 3 Kur’an-ı Kerim ve 5 Arapça okutmanı bulunmaktadır. Fakültemizde 12’si genel idari hizmetler, 3’ü teknik hizmetler, 7’si yardımcı hizmetler sınıfında olmak üzere 20 idarî personel görev yapmaktadır.
Adres:Süleyman Demirel Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Merkez Kampüsü 32260/ISPARTA
Telefon: +90 246 2111477 _ +90 246 2111479
Fax :+90 246 2371058
E-Posta :
  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

İlk Mezunlarını ise dört yıllık bir eğitimden sonra 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir. Fakültemiz halen eğitim-öğretimini doğu kampüsündeki binasında sürdürmektedir
2000-2001 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde I. ve II. Öğretimde I., II., III. ve IV. sınıflar, Maliye Bölümünde İse I. Öğretimde I., II. Ve III. sınıflar eğitim-öğretime devam etmektedir.
Adres:Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doğu Kampüsü 32260/ISPARTA
Telefon:+90 246 2113192 - +90 246 2113209
Fax:+90 246 3370920
E-Posta:
 

Teknik Eğitim Fakültesi:

Teknik Eğitim Fakültelerine Anabilim Dalı esasına göre öğrenci alındığından, mezunlar belirli bir teknik alanda uzmanlaşabilmektedir. Bu yönüyle Mühendislik Fakültelerinde ülkemizde henüz yapılamayan, ama gelişmiş ülkelerde uygulanan sistemin alt yapısı Teknik EğitimFakültelerinin yapılanmasında mevcuttur. Ancak bu Fakültelere hem meslek lisesi ve hem de genel lise mezunlarının alınması ve ilgili meslek lisesi mezunlarına ek puan verilmesi programların uygulanmasında bazı sıkıntılara neden olmaktadır. Mezunlarımızın unvan ile ilgili sıkıntıları vardır. Yaptıkları projenin altına imza atamamaktadırlar.
Fakültemizde öğrencilerimize teorik temel bilgiler, temel mühendislik bilimleri ve söz konusu Anabilim dalı ile ilgili mühendislik dersleri verilirken, bunlara paralel olarak proje çalışmaları, atölye ve laboratuvar uygulamaları ağırlıklı bir eğitim de verilmektedir. Öğrencilerimizin proje çalışmalarını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilmeleri için bilgisayar destekli ve uygulamalı bilgisayar destekli tasarım dersleri de verilmektedir. Mezunlarımızın aynı zamanda birer Teknik öğretmen olarak milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarına atanabilmeleri nedeniyle, 4 yıllık program içerisinde öğretmenlik formasyonu derslerini de almaktadırlar.
Adres:Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Merkez Kampüsü /ISPARTA 
Telefon:+90 246 2111348 - +90 246 2111349 
Fax : +90 246 2371283
E-Posta :
  

Tıp Fakültesi:

12.07.1993 tarihinde Tıp Fakültesi açılmıştır. Fakültemize 1993-1994 öğretim yılından itibaren öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Aynı yıl Uygulama ve Araştırma Hastanesi faaliyete geçirilmiştir. Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü olmak üzere 3 Bölüm vardır. Bu Bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 6 Anabilim Dalı, Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 15 Anabilim Dalı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 15 Anabilim Dalı faaliyet göstermektedir.
Fakültemiz Isparta Afyon karayolu 7. km. üzerindeki S.D.Ü Batı kampüsünde yer almaktadır.
Isparta Cumhuriyet meydanından Çünür Tıp fakültesi hattında çalışan özel halk otobüsleriyle ulaşım sağlanabilir.
Adres:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğu Kampüs/ISPARTA 
Telefon:+90 246 2112198 
Fax :+90 246 2371165
E-Posta :
  

Diş Hekimliği Fakültesi:

Fakültemiz 1995 yılında YÖK Yürütme Kurulu’nun 24.02.1995 tarihli kararı ile kurulmuştur. 1995-96 ögretim yilinda Tıp Fakültesi öğrencileri ile eğtim ve öğretimebaşlanılmıştır.Fakültemizin ilk öğretim üyesi ve Kurucu Dekanı Prof.Dr.M.Şenol TÜZÜM’ün gayretleri ile ilimiz merkezinde bulunan Sümer Holding’e ait binanın fakültemize tahsis edilmesi sağlanmış, binada tadilat yapılarak, 1996-97 eğitim ve öğretim yılından itibaren fakültemiz bu binada faaliyetine devam etmiş, Mayıs 2002 tarihinde merkez kampüsteki Tıp Fakültesi Morfoloji binasının I. katına taşinmiştir. 
Fakültede toplam öğrenci sayısı 151’dir . Her yıl 30 öğrenci Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile alınmaktadır.Fakülteye alınan öğrenciler 5 yıllık bir eğitimden sonra (Yüksek Lisans) diploması ve dişhekimi ünvanı alarak mezun olurlar.Öğrencilerimize ilk üç yıl diş hekimliği temel derslerinin yanında Tıp Fakültesi elemanlarınca genel Tıp dersleri verilmektedir.
Fen-Edebiyat Fakültesi elemanlarınca ayrıca Türk Dili ve Fizik, Kimya bilgileri verilmektedir.Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri okudukları teorik dişhekimliği derslerinin pratiklerini öğretim üyelerinin nezaretinde bizzat hasta üzerinde yapmaktadırlar.
Adres:Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Doğu Kampüsü/ISPARTA
Telefon: +90 246 2113334 - +90 246 2113224
Fax :+90 246 2370607
E-Posta :
  

Ziraat Fakültesi:

03.10.1994 tarihinde Isparta merkezine 25 km. uzaklıkta bulunan Atabey ilçesinde Eğitim-Öğretime başlamıştır.

1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemizde Bahçe Bitkileri ve Gıda Mühendisliği Bölümleri açılarak her bölüme 30’ar, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Zootekni Bölümü açılarak yine 30 öğrenci alınmıştır. YÖK, Tarım Orman ve Su Ürünleri Konseyinin, Ziraat Fakülteleri lisans programlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili kararı gereği 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Fakültemiz lisans programları yeniden düzenlenerek, yeni programlara öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bu düzenlemeye göre 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında Gıda Mühendisliği Programına 40, Bitkisel Üretim Programına 70, Hayvansal Üretim Programına 50 ve Tarım Teknolojisi Programına 40 öğrenci alınmıştır.Ziraat Fakültesi, 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Kampüsündeki binasına taşınmıştır. 
Adres: SDÜ. Ziraat Fakültesi Merkez Kampüsü ISPARTA
Telefon: +90 246 2111405 - +90 246 2111403
Fax :+90 246 2371693
E-Posta:
  
 
Orman Fakültesi:

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü 1995 Yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Bu bölüm, ormanın bir ekosistem olarak bilimsel bir anlayışla değerlendirilmesine, genetik-ıslah ilkeleri çerçevesinde iyileştirilmesine, geliştirilmesime, doğal ve yapay yollarla gençleştirilmesine, işletilmesine ve korunmasına ilişkin bioteknik, sosyo ekonomik ve kollektif-kültürel konularda eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetleri vermekte ve araştırmalar yürütmektedir. Orman Fakültesinde yalnız Orman Mühendisliği Bölümünde öğretim yapılmaktadır. Bu bölümde 4 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi, 1 Orm.Yük. Mühendisi ve 2 uzman olmak üzere 23 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Adres Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Doğu Kampüsü ISPARTA
Telefon: +90 246 2113198 - +90 246 2113200  
Fax :+90 246 2371810
E-Posta:
   

Güzel Sanatlar Fakültesi:

Fakültemiz 03.02.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun gereği YÖK Yürütme Kurulunun 14.02.1994 ve 25.02.1994 tarihli kararı ile açılmış ve aynı yıl faaliyetine başlamıştır.Fakültemiz 1994-1995 Eğitim - Öğretim yılında Özel yetenek Sınavı ile Resim, Grafik ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümüne 30’ar Öğrenci ile toplam 90 öğrenci almıştır. 
Fakültemiz 1995-1996 Öğretim Yılında Eğitim - Öğretimine yeni öğrencilerle devam etmiş ve 1995 yılının Kasım ayında Resim ve Grafik Bölümlerinin II. Öğretimi açılmış ve her Bölüm 30’ar öğrenci ile toplam 60 öğrenci almıştır.

Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Yolu ISPARTA
Telefon:+90 246 2282992 - +90 246 2285410 
Fax : +90 246 2285412
E-Posta:
  

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Yükseköğretim Kurulu’nun 25.02.1993 tarihli açış izni ile faaliyete geçmiştir. Enstitümüz Isparta Mühendislik Fakültesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim-Öğretim gösteren Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Mühendislik öğrencileri devir alınarak Mart 1993 tarihinde İnşaat, Makina, Jeoloji, Su Ürünleri, Jeofizik ve Maden Mühendisliği Anabilim Dallarında yüksek lisans, Jeoloji ve Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dallarında doktora olmak üzere toplam 6 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretime başlamıştır.Yeni açılan Fen Bilimleri alanındaki değişik Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programları da eklenerek; Enstitümüzde halen 26 Anabilim Dalında yüksek lisans 8 Anabilim Dalında doktora toplam 34 Tezli programlarının yanı sıra Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Anabilim Dalı (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik programlarında) tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi yapılmaktadır. 
Enstitümüz S.D.Ü. Doğu kampüsünde Orman Fakültesinin Zemin katında faaliyetlerine devam etmektedir.
Adres :Süleyman Demirel Üniversitesi Fenbilimleri Enstitüsü 32260 Doğu Kampüsü ÇÜNÜR/ISPARTA
Telefon:2113201 
Fax: 2370343  

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

25.02.1993 tarihinde açılış izni almış olup 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılı başında İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Yüksek Lisans programlarında toplam 38, İşletme ve Tarih Anabilim Dallarında Doktora programlarında ise toplam 5 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Telefon :246 2113115
Fax :246 2371048

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılında eğitime başlamıştır. Enstitü, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde hizmet vermektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp, Diş, Eczacılık Fakülteleri mezunları, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Biyoloji mezunları, Mühendislik Fakültesi Kimya bölümü mezunları ile 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu mezunlarına en az 2 yıllık master öğretimi yaptırarak bilim uzmanı unvanı; master öğretimi tamamlayanlara en az 4 yıllık doktora öğrenimini yaptırarak bilim doktoru unvanını vermektedir. Enstitümüzde, 2003-2004 Eğitim ve Öğretim yılı bahar yarıyılı itibariyle Fizyoloji, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Histoloji ve Embriyoloji, Anatomi, Cerrahi Hemşireliği, Halk Sağlığı, Farmakoloji olmak üzere 8 Anabilim dalında yüksek lisans programı, Fizyoloji, Anatomi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Histoloji ve Embriyoloji, Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Periodontoloji, Pedodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti Anabilim dallarında da doktora programı olmak üzere toplam 18 anabilim dalında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Enstitüde halen 20 yüksek lisans öğrencisi, 37 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 57 öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüzde ders veren öğretim üyeleri, Anabilim dallarının bulunduğu ilgili Fakülte ve Yüksekokullardan sağlanmaktadır. Enstitütümüzde 13 adet Araştırma Görevlisi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun 50/d Maddesi uyarınca görev yapmaktadır.
Enstitümüzden, bugüne kadar 24 yüksek lisans öğrencisi 4 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 28 öğrenci mezun olmuştur. Bu öğrencilerin tez projeleri Üniversitemiz Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenmiştir.
Adres:Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Doğu Kampusu
ISPARTA
Telefon:0 246 211 32 03 
Fax:0 246 237 08 58 
E-Posta:
 

YÜKSEKOKULLAR

Isparta Sağlık Yüksekokulu:

Ebelik ve Hemşirelik olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Ebelik Bölümünde bir Anabilim Dalı, Hemşirelik Bölümünde sekiz Anabilim Dalı mevcuttur. Yüksekokulumuzun bulunduğu yerleşim alanı, Isparta Merkez Hızırbey Mahallesi Hastane Caddesi ( 112.cadde ) No:124 de dir. Bina ve yerleşim alanı, Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi, Kızılay Kan Merkezi bitişiğindedir.
SDÜ Tıp Fakültesine, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Devlet Hastanesine 200 metre, Valilik binasına yaklaşık 750 metre mesafededir. Yüksekokulumuzdan şehrin her semtine ulaşım vardır. Yakın çevresinde bulunan Belediyeye ait otobüs durakları ile Isparta merkezindeki her mahalle ve semte ulaşım yapılabilir. Ayrıca 200 metre mesafede bulunan kaza ve köy otobüsleri terminali ile Ispartanın ilçelerine kasabalarına ve köylerinede ulaşım kolaylığı vardır. Yüksekokulumuzun bulunduğu arsa 7350 m2 dir. Bu arsanın üzerine 1620 m2 lik bina inşa edilmiştir. Binanın toplam örtülü alanı 4158 m2 dir. Ayrıca 321 m2 kapalı alana sahip kapalı spor salonu bulunmaktadır. Bina 1966 yılında hizmete geçmiş olup, aradan 34 yıl geçmiş bu nedenle büyük bir onarım gerekmektedir. Her yıl binada bir kısım tadilat ve tamiratlar yapılmaktadır. (Pencerelerin PVC olarak değiştirilmesi, çatı aktarımı ve onarımı, boya badana, kalorifer burlörlerinin değiştirilmesi v.b.) Binanın çevresinde bulunan bahçe alanı çeşitli ( çam, kavak, dut, ceviz v.b.) ağaçlarla ağaçlandırılmıştır.
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Yüksekokulu ISPARTA
Telefon:+90 246 2187156 - +90 246 2120102  
Fax:+90 246 2182081   

Burdur Sağlık Yüksekokulu:

S.D.Ü.Burdur Sağlık Yüksekokulu Burdur merkezinde olup garaj ve Devlet Hastanesinin arasındadır.Öğrenci Yurdu ve şehrin tüm noktalarından tek otobüsle ulaşım mümkündür. Yeni kurulan bir okul olmasına rağmen hızla gelişmektedir.Lisans düzeyinde eğitim yapmakta olup eğitim süresi liseden sonra dört yıldır. Şu anda sadece Hemşirelik Bölümü bulunmaktadır.Öğrenci mevcudu 05,12,2000 tarihi itibariyle 221 dir. Eğitim uygulama ağırlıklı olup uygulamalar Burdur Devlet Hastanesinde yapılmaktadır. Burdur Sağlık Yüksekokulu henüz mezun vermemiştir. İlk mezunlarını 2002 yılında verecektir. Mezun olan öğrenciler Hemşire ünvanı almakta ve kamuya ve özel şirketlere ait sağlık kuruluşlarında hemşire olarak çalışabilmektedir.
Adres :Burdur Sağlık Yüksekokulu Eski Hastane Binası 15100 BURDUR
Telefon:+90 248 2339371 
Fax:+90 248 2339370 
E-mail:
  

Yabancı Diller Yüksekokulu:

Yabancı dil eğitimi ve öğretimini geliştirmeye yönelik değişik alanlarda araştırma ve uygulama yapmak,Uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak üniversite içinde ve dışında dil kursları düzenlemek,Yurt içinde ve dışında bulunan eğitim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak, ortak seminer ve toplantılar düzenlemek,Yabancı diller üzerine yayınlar hazırlamak ve geliştirmek,Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ve dil okullarıyla işbirliği yaparak öğretim elemanı değişimi sağlamayı amaçlamaktadır. 
Adres:SDÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu 
Telefon:+90 246 2113501 
Fax:+90 246 211 34 92 
E-Posta:
  

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Isparta Meslek Yüksekokulu:
 
Milli Eğitim Bakanlığı YAY-KUR genel müdürlüğüne bağlı olarak 6 Aralık 1976 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır.1982 yılında 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınarak Isparta Mühendislik Fakültesine bağlı önlisans düzeyinde öğretim yapan bir Meslek Yüksekokulu haline getirilmiştir.1992 yılında 3827 sayılı yasa ile Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  
Muhasebe,İşletme,İnşaat,Elektrik,Endüstriyel Elektronik,Halıcılık,Harita Kadastro,Pazarlama,    
İthalat-İhracat,Radyo ve TV Yayımcılığı,Tekstil,Makine,Seramik,El Sanatları,Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümleriyle eğitim vermektedir.     
Adres:Isparta Meslek Yüksek Okulu Merkez Kampüsü 32260 Çünür Isparta
Telefon :+90 246 2111518 
Fax:+90 246 2370611 
Email :
   

Burdur Meslek Yüksekokulu:
    
Teknik ve İktisadi ve İdari olmak üzere iki bölüm altında 12 programı vardır.Elektrik,Otomotiv
Mak. Resim, İnşaat ,Süt ve Ürünleri ,Elektronik,Bilgisayar ,Makina,Mobilya,Muhasebe
Pazarlama,Büro Yönetimi bölümleriyle eğitim vermektedir. 
Adres Burdur Meslek Yüksekokulu BURDUR
Telefon:+90 248 2345600 
Fax+90 248 2345604 
E-Posta:
   

Yalvaç Meslek Yüksekokulu:
 

Kampüs alanında söz konusu binalarda uluslar arası sempozyuma ev sahipliği yapan bir konferans salonu, kütüphane, internet merkezi, spor merkezi, kafeterya, derslik ve laboratuarlar ile geniş sergi fuayeleri ile nezih mekanlara sahiptir. Halen 2 bin öğrencinin bulunduğu ve her yıl hızlı artış gösteren öğrenci sayısı ile kısa zamanda büyüyen Yüksekokulumuzda; Kadrolu öğretim elemanlarından idari yönetimine, fiziki mekanlardan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerine, eğitiminden öğrenci yurtları ve sosyal alanlarına, kafeteryadan beslenme hizmetlerine kadar her alanda geniş mekanlarla donatılmış nitelikli hizmetleriyle çağdaş bir üniversite ortamı oluşturmuştur. Fiziki alanda sağlanan bu büyümenin yanı sıra eğitim ve laboratuar donanımlarını da hızla tamamlayıp öğrencilerin kullanımına sunmuştur. 9 programda ön lisans düzeyinde eğitimin yapıldığı ayrıca bu programlardan 8’inde ikinci öğretimin yapıldığı Yüksekokulumuzda kadrolu 35 akademik ve 23 idari personelin yanı sıra her dönem 20 civarında öğretim elemanı da part-time olarak S.D.Ü. Merkez 
Adres:Yalvaç Meslek Yüksekokulu  Yalvaç / ISPARTA
Telefon:+90 246 4414334 
Fax:+90 246 4414646 
E-Posta:
   

Keçiborlu Meslek Yüksekokulu:

Yüksekokulumuzdaki eğitim ve öğretim kadrolu öğretim elemanları yanı sıra üniversitemiz kampüsünde bulunan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. 
Yüksekokulumuzda, Eğitim-Öğretimin başladığı andan, sınavların bitimine kadar yemek çıkmaktadır. Ayrıca Öğrenci kantinimiz de mevcut olup sabah kahvaltısı, içecek, vs. ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

Okulumuza kayıt olan öğrencilerin herhangi bir sağlık güvencesi (sağlık sigortası) olmadığı takdirde, okulumuzun öğrencisi olduğu sürece sağlık hizmetleri S.D.Ü. Mediko Sosyal tarafından karşılanmaktadır. 
Adres:Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Keçiborlu / ISPARTA 
Telefon:+90 246 5413620 
Fax :+90 246 5413610
E-Posta: 
   

Uluborlu Meslek Yüksekokulu:

Uluborlu Meslek Yüksekokulu, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu’nun 02.02.1995 tarih ve 4573 sayılı kararı ile açılması uygun görülmüş ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nu 06.02.1995 tarihli toplantısında, 2547 kanunla değişik 7/d-2. maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 1995 yılında kurulmuştur. “SDÜ Uluborlu Meslek Yüksekokulu” adı altında “Bilgisayar Programcılığı” ve “Harita-Kadastro” programlarına merkezi
yerleştirme ile öğrenci alınarak 1995-1996 Eğitim Öğretim Yılında Önlisans düzeyinde eğitim–öğretim vermeye başlamıştır. Kuruluştaki programlara ek olarak, 1997-1998 Eğitim ve Öğretim yılında “Bilgisayar Donanımı” programı açılmış, aynı yıl eğitim-öğretim başlanmıştır.1998-1999 Eğitim–Öğretim yılında ise “Elektronik” programı (ikinci öğretim)” açılmış ve aynı yıl faaliyete geçmiştir. 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında “Bilgisayar Programcılığı” (İkinci öğretim) ve “Elektronik Programı” (İkinci Öğretim) açılmış, aynı yıl faaliyete geçmişlerdir. 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında “Harita Kadastro” programı (İkinci Öğretim) açılmış, aynı yıl faaliyete geçmiştir. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında “Endüstriyel Otomasyon” programı açılmış, ancak 1(bir) öğrenci kayıt yaptırdığı için faaliyete geçirilememiştir. 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında YÖK’ün METEB tasarısı uyarınca “Bilgisayar Programcılığı” ve “Bilgisayar Donanımı” programları “Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama” adı altında, “Elektronik” programı da “Endüstriyel Elektronik” adı altında eğitim-öğretime devam etmektedir. Teknik Programlar Bölümü adı altında “Elektronik Haberleşme” programı açılması düşünülmektedir.

Hayırsever vatandaşımız Ahmet Nedim KARASOY‘un katkılarından dolayı Yüksekokulumuza babasının ismi olan Selahattin KARASOY ismi teklif edilmiş, Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.03.1998 tarih ve 98.3.43 sayılı kararı (Meslek Yüksekokullarına Ad Vermede Uyulacak Esaslar) dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d –2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuzun adı “Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir.Yüksekokul, 2 Blok ve bir ilave yapıdan oluşmaktadır. A Blok 1850 m², B Blok 3400 m² ve ilave yapı 180 m² olmak üzere toplam 5430 m² örtülü olan mevcuttur. A Blok İdari Bina, B Blok Derslikler ve ilave bina yemekhane olarak hizmet vermektedir. B Blok, Uluborlu’lu hayırsever vatandaşımız Ahmet Nedim KARASOY tarafından 5 katlı bir bina olarak yaptırılmış ve 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında hizmete açılmıştır.Eski İsmet Paşa İlkokul binası, sosyal tesis veya lüzumu halinde Eğitim-Öğretim binası olarak kullanılmak üzere hazırlanmış, ancak kullanım hakkı süresi bittiği için tekrar tahsisi yapılamadığından 07.11.2003 tarihinde Uluborlu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’ne devredilmiştir. 
 
Uluborlu Belediyesi tarafından Yüksekokul Kampus alanı olarak kullanılmak üzere, Taşköprü mahallesi Pupa Mevkiinde tahmini 55000 m² saha alınmış ve tapuları Rektörlüğe sunulmuştur. 
Adres : Zincirli mevkii Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Uluborlu/ISPARTA 
Tel : 0(246) 531 26 22
Fax : 0(246) 531 27 47 
E-mail :
  

Sütçüler Meslek Yüksekokulu:


Sütçüler Meslek Yüksekokulu Isparta ili Sütçüler ilçesi girişinde 5 katlı bir bina üzerine kurulmuş öğrencilerimizin ihtiyaçlarının % 80 ’ine cevap verebilecek kapasitede hazırlanmış ve hazırlanmaya devam eden bir görünüm içerisinde olup ulaşım kolaylığı bakımından hergün şehir merkezine (ISPARTA İLİ) 5 gidiş 5 dönüş yapan otobüs seferleri ile ulaşım sağlanmakta olup ayrıca haftanın belirli günlerinde İstanbul ve Antalya seferleride mevcuttur Sütçüler Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin gezip görebilecekleri tarihi kalıntılar Adada Antik Kenti Taşkapı Harabeleri Çandır Kanyonu (Yazılı Kanyon) Soğuk akarsuların bulundugu şirin bir ilçede kurulmuş olan Sütçüler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama I. ve II öğretimi ile İşletmecilik I.Öğretim ve İşletmecilik II. Öğretim, Mobilya Dekorasyon Bölümü ile toplam 5 bölüm mevcut olup her bölüm için ayrı ayrı derslikleri vardır. Ayrıca Bilgisayar Salonu ve atelye mevcuttur. Bilgisayar salonu öğrencilerimizin internet ağından yararlanabileceği şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin barınabilmeleri için kız ve erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır.
Adres Sütçüler Meslek Yüksekokulu Sütçüler / ISPARTA
Telefon :+90 246 3512900
Fax: +90 246 3512901
E-Posta :
  

Eğirdir Meslek Yüksekokulu:

1997-1998 Öğretim yılında "Büro Yönetimi ve Sekreterlik" Programı ve "Turizm ve Otelcilik Programının ikinci öğretimi açılmış, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında da "Büro Yönetimi ve Sekreterlik "Programı İkinci Öğretim, Teknik Programlar Bölümü Su Ürünleri Programı ve Peyzaj Programı açılarak aynı yıllarda ek kontenjanla öğrenci alınmıştır. 2003-2004 Öğretim Yılında ise İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı ve Teknik Programlar Bölümü Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Eğitimi programı açılmış ve aynı yıl ek kontenjanla öğrenci alınmıştır. 
SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu Yazla Mah. Eski Hükümet Konağı 32500 EĞİRDİR/ISPARTA
Tel: 0 246 311 66 61 - Fax: 0 246 311 63 94
E-posta:
 

Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu:

Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesinde bulunmaktadır. 31 Ekim 1995 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak
Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu adıyla açılmıştır. İki yıl süreli önlisans düzeyinde
eğitim-öğretim yapan Yüksekokulumuz öğrencilerine bilgisayar destekli eğitim-öğretim
verilmekte, mezun olan öğrencilere meslek elemanı ve tekniker ünvanı verilmektedir. 1996-1997 eğitim-öğretim yılında teknik programlar inşaat bölümünden 31 öğrenci
ile ilk mezunlarını vermiştir.1997-1998 eğitim-öğretim yılında yeni açılan teknik programlarda, Gıda Teknolojisi , İktisadi ve İdari Programlarda Muhasebe ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinin öğrencileri ile öğrenci sayımız 210’ a ulaşmıştır.
Adres Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Şarkikaraağaç / ISPARTA
Telefon:+90 246 4114544 
Fax :+90 246 4112334
E-Posta:
   

Bucak Hikmet Dolunay Meslek Yüksekokulu:


1997 yili Ekim ayinda halen egitim-öğretime devam ettigimiz bu binaya tasinan yüksekokulumuz 18 derslikli olup 3.000 metrekare kapali alana sahiptir.Yüksekokulumuz derneginin katkilariyla okul bahçesine bitisik arsalarin satin alinmasiyla 40.000 metrekare’lik açık alana sahiptir.Açık alanin 200.000 metrekare’ye çıkarilması için ilçe imar planinda degisiklik yapilmis ve bölgede yapilanmanin önüne geçilmistir. Yüksekokulumuz 1995 yilinda Iktisadi ve Idari Programlar Bölümüne bagli tek bölüm (Pazarlama ) ile egitim-ögretime baslamistir.1997-1998 Egitim-ögretim yilinda Iktisadi ve Idari Programlar Bölüm Baskanligina Bagli Isletmecilik,Bilgisayar Muhasebe ve Vergi Uygulamalari ve Teknik programlar Bölüm Baskanligina bagli Bilgisayar Programciligi programlari egitim-ögretime açilmistir.
1998-1999 Egitim-ögretim yilinda da mevcut programlarin II.ögretimleri de egitim ögretime baslamistir. Okul binamiz içersinde 30’ardan 90 bilgisayar (çalisir durumda) bulunan 3 adet Bilgisayar Laboratuari mevcuttur.Bütün Laboratuarlar ag seklinde ulakbim üzerinden 24 saat internete bagli olup her türlü güncel programdan yararlanilabilmektedir. Ayrica, okulumuzda ögrencilerimize sportif aktivitelerini sürdürebilmeleri için 1 adet Kondüsyon salonu, ögrencilerin ders aralari ve bos zamanlarinda dinlenebilecegi Bilardo, Langirt ve benzeri unsurlarin yer aldigi ögrenci kantini bulunmaktadir.Yine okul binamizin yan tarafinda basketbol sahasi ve voleybol sahasi yapilmistir.ögrencilerin ögle yemeklerini yiyecekleri yemekhanemiz mevcut olup yemekler müstecir araciligi ile burada sunulmaktadir. Günlük ortalama 350-400 civarinda ögrenci yararlanmaktadir.
Adres:Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Bucak/BURDUR 
Telefon:+90 248 3258160 
 Fax :+90 248 3255230 
 E-Posta: 
  

Gölhisar Meslek Yüksekokulu:

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yeni kurulan birimlerinden biri olan Gölhisar Meslek Yüksekokulu 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında Elektrik programına 30 öğrenci, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına 30 öğrenci alarak öğretime başlamıştır.İki yıl süreli önlisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan Yüksekokulumuz öğrencilerine bilgisayar destekli eğitim verilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz meslek elemanı ve tekniker unvanını almaktadırlar. 1999-2000 Eğitim Öğretim yılında 1 Öğretim Elemanı ve 56 öğrenci ile faaliyete geçen Yüksekokulumuzda 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında 4 Birinci Öğretim, 3 İkinci Öğretim olmak üzere 7 Program mevcuttur ve 540 öğrenci öğrenim görmüş olup 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında 6 Birinci Öğretim, 4 İkinci Öğretim olmak üzere 10 Programda 1080 öğrenci öğrenim görecektir. 
Adres :Gölhisar Meslek Yüksekokulu Gölhisar/BURDUR 
Tel :0 248 411 63 82
Faks :0 248 411 63 84 
e-mail
  

Dazkırı Meslek Yüksekoklu:

Yüksekokulumuz 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Okul İdaresi olarak Öğrencilerimizin yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Yüksekokulumuzdaki Eğitim - Öğretim kadrolu öğretim elemanlarımızın yanı sıra üniversitemiz kampüsünde bulunan öğretim elemanları tarafından da yapılmaktadır. Yüksekokulumuzun alt yapı olarak hiç bir eksiği yoktur. Gerek Bilgisayar Laboratuarı gerek Elektrik Laboratuarı olarak en iyi şekilde düzenlenmiş olarak en üst seviyede eğitim verilmektedir. Barınma için İlçemizde Özel yurt mevcuttur, Öğrencilerimizin çoğu ilçede ev kiralamak suretiyle kalmaktadırlar.
Adres :Süleyman Demirel Üniversitesi Dazkırı Meslek Yüksekoklu Dazkırı / AFYON
Telefon:+90 272 4214745 
Fax:+90 272 4214759 
E-Posta: 
 

Gelendost Meslek Yüksekokulu: 

Gıda sanayiinde mesleki eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan iki yıllık bir programdır. Meyve sebze işleme programımızda verilen eğitimle meyve ve sebze üretim teknolojisinde hammadde den son ürüne kadar kaliteli ürün üretimine yönelik yeterli bilgi birikimi sağlanacaktır.Şu an laboratuar ihtiyacımızı Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünün laboratuarlarında karşılamaya çalışmaktayız. Hammadde ve üretim kriterleri ile ilgili laboratuvar alt yapısı oluşturulmaktadır.  
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Gelendost Meslek Yüksek Okulu 32900 Gelendost / ISPARTA
Telefon:+90 246 3814280 
Fax:+90 246 3814281 
E-Posta: 
 

Atabey Meslek Yüksekokulu:

Atabey Meslek Yüksek Okulu 02.03.200 tarihinde kurulmuş olup, 200-2001 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Yüksekokul, Atabey ilçe merkezinde Gezirler Mahallesi Hıdırlık Mevkiinde 500 yıllık ardıç ağaçları ve sera alanları arasında 12.667 metrekarelik örtülü alanda hizmet vermekredir. Toplam Öğrenci sayısı 618 dir. Yüksekokulun kampus alanı içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 200 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır.
Yüksekokulumuz Isparta il merkezine 20 km mesafede olup gece saat 24:00’e kadar her saat başı Isparta-atabey arasında karşılıklı otobüs seferleri yapılmaktadır. 
Adres: Atabey Meslek Yüksekokulu Atabey / ISPARTA
Telefon: +90 246 2713036 - +90 246 2713331
Fax:+90 246 2713035  
E-Posta:
   

Senirkent Meslek Yüksekokulu: 

Okul için tahsis edilen kampüs alanına 10 yıldır temeli atılmıs bir şekilde durduğu için öğrenim zor şartlar altında eski Kız Meslek Lisesi binasınada sürdürülmektedir.İlçede özel yurt ve ev kiraları normalin üzerinde olduğu için barınma kosulları zordur.Ayrıca ilçede öğrenciler yakacak alanındada oldukça sıkıntı yaşamaktadırlar.
Sosyal Etkinlikler: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı fıtbol sahasından  faydalanılmaktadır. Yüksekokulumuz 1 basketbol sahasına, 1 adet masa tenisi masasına, 1 aletli jimnastik salonuna sahiptir.Fakat jimlastik salonunda gerekli teşhizat yetersizliğinden kapalı tutulmaktadır. 
Ulasım: İlçenim ulasım sorunuda değinilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.İl merkezine 70 kilometre uzaklıkta olan Senirkent Meslek Yüksekokulu sosyal olanaklar kısıtlıdır. 
Adres:Senirkent Meslek Yüksekokulu  Senirkent / ISPARTA
Telefon:+90 246 5112739 
Fax :+90 246 5112739
E-Posta:
  
 
Ağlasun Meslek Yüksekokulu:


Ulusal ve küresel sistemde bireylerin ve toplumların başarısının bilgi ve nitelikle yoğrulmuş eğitim ve öğretim anlayışından geçtiği, tartışmasız herkesin kabul ettiği bir gerçek haline dönüşmüştür. Bu gerçekten hareketle Ağlasun Meslek Yüksek Okulu, sürekli gelişme hedefine odaklaşmış nitelik arayışını, okulun atmosferine yaymayı benimsemiştir.
Bu çerçevede; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğün’ün, Üniversitelerine bağlı olarak Burdur ili Ağlasun İlçesinde Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki te

Burdur Eğitim Fakültesi:


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Sitemizin 649488 ziyaretçisiniz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: Melih // Category: Etkinlikler

Hosgeldiniz
www.yesilsutculer.tr.gg sitemize bugüne kadar 208668 ziyaretçi ulasmıstır umarız daha iyi olabiliriz, Biz sütcüler daha iyi tanıtıyoruz, çünkü bizim sitemizin muhabirlerimiz sizlersiniz, Biz daha iyisi olana kadar en iyisi biziz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: admin // Category: Etkinlikler

Geleneksel 22. Dut ve Pekmez Şenlikleri bu yıl 9-10 Temmuz 2010 tarihlerinde ilçemizde düzenlenecektir.Tüm halkımız davetlidir.

20.SÜTCÜLER DUT VE PEKMEZ FESTİVALİ | http://www.yesilsutculer.tr.gg

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler.

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler

Sütcüler;, Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler: -Yıva (Bavlu), 1478-1501 tahrir kayıtlarında nahiye (zeamet), 1522 ve 1568 tahrir kayıtlarında kaza, Katip Çelebi'nin Cihannümasında ise kaza olarak görülmektedir. Bavulu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1962 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında, belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine ismi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir'e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir. * Adada Antik Kent ( Sağrak Köyü Zengi Mevkii),Kocaköy (PEDNELİSSOS) Kesme Kasabası,Mağara (Aşağı yaylabel Köyü civarı),Kurşunlu Harabeleri (Kasımlar-Karadutlar Mevkii),Seferağa Camii (Sütçüler Merkez),Asar Kalesi Kalıntıları (Hacıaliler Köyü Çağıllıpınar Mevkii),Sığırlık Kalesi Kalıntıları (Yeşilyurt Köyü),Sur Kalıntıları (Sütçüler Merkez Taşkapı Mevkii),Kitabe (Belen Mahallesi),Mağara ve Sarnıçlar (Beydilli Köyü) Su Yolu Kalıntıları (Gürleyik-Tota-Zengi arası), Melikler Kalesi (Melikler Köyü Bahçe Mevkii),Mağara (Karadağ),İnsuyu-Yeraltı Suyu (Bekirağalar Köyü),Mağara (Selimler Sarıtaş Köyü),Şeyh Muslihittin Türbesi (Şeyhler Türbesi),Yazılıkaya Kanyonu, (Sütçüler-Çandır arası),Karacaören Barajı (Çandır Köyü),Küçüksu Alabalık Tesisi (Yeşilyurt Köyü),İçmeler (Kasımlar yolu Tota Mevkii),Köprüçay Kanyonu (Kasımlar-Manavgat arası) Sütçüler Dut Pekmezi festivali her yıl Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır. .

Sütcüler yazısı, Sütcüler ile ilgili, Sütcüler tezi

Isparta ilinin güneyinde bulunan Sütçüler ilçesi, çok daglık, arazinin egim degerleri yüksek ve ormanlık bir alandır. Arazinin bu yapısı nüfus ve yerlesmeyi sekillendirmis, yörede az nüfuslu küçük köy ve bu köylere baglı mahallelerin olusumuna ortam hazırlamıstır. Bir köy merkezine baglı bulunan mahalleler, bazen sadece birkaç ailenin yasadıgı üç bes ev ve eklentisinden meydana gelmekte, bazen de baglı oldugu köyden daha fazla nüfusa sahip olabilmektedir. Bu kır yerlesmelerinde tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, orman isçiligi gibi ekonomik faaliyetler sürdürülmektedir. Ancak bu kır yerlesmelerinin dagınık, az nüfuslu ve ekonomik gelir düzeyinin çok düsük olmasından dolayı, Sütçüler kırsalından, basta Isparta sehrine olmak üzere göç olayı yasanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yerlesme, Dagınık yerlesme, Mahalle,Tarım, Hayvancılık.

ABSTRACT Sütçüler district located in Southern Isparta is an area which is very mountainous, high slopes values of the lands and woodland. This structure of the land shaped the settlement, and it created an environment to exist a less populated villages and district attached to the villages. The districts attached a village centre some time take place three or five houses where a few family are living in. However, sometimes it might have much population than the village that it is attached. Economic activities of this rural settlement carried out in these fields such as, fishing, cattleman, occupation of mountain, beekeeping. Because of being less populated and very low standard of living in these rural settlements, peoples migrate from rural settlement of Sütçüler to Isparta City. Low standard of transportation makes the education, health services difficult. Key Words; Settlement, scattered settlement, district, agriculture, animal husbandry.

  • SÜTÇÜLER’İN BASLICA COGRAFİ ÖZELLİKLERİ
  • KIR YERLESMELERİNİN BASLICA ÖZELLİKLERİ
  • Sütçüler’de Köylerin Rakım Degerleri

Sütçüler ilçesi, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Dogusunda Konya iline baglı Beysehir ve Derebucak, kuzey ve kuzeybatısında Egirdir ilçesi, güneyinde Antalya iline baglı Serik ve Manavgat ilçeleri, batısında Burdur ilinin Bucak ilçesi ile çevrilidir (Sekil-1). Yaklasık 128.800 hektar alanı ile Isparta ilinin, hemen hemen % 14’ünü içerirr. Kapladıgı alan itibarıyla Isparta’nın büyük ilçelerinden birisidir. Arazisinin denizden yüksekligi, 250 ile 2500 m arasında degismektedir. Batı Torosların güneybatı, kuzeydogu ve güneydogu dogrultusunda sıkısarak birbiri içine girmesinden meydana gelen üçgen içinde yer alması nedeniyle, Sütçüler’in tamamı daglık bir alan içerisinde bulunmaktadır. İçinde bulundugu fiziki ortamın sonucu topografik yapısı kısa mesafeler içinde degisen, engebeli alanların genis yer kapladıgı Sütçüler’de düz arazi çok azdır. İlçe’de düzlükler genelde plato görünümündedir ve dagların yüksek yerlerinde bulunmaktadır. Sütçüler’de arazinin topografik yapısı ve bitki örtüsü, nüfus ve yerlesmeyi de etkilemistir. Alanının büyüklügünün aksine, Sütçüler az nüfuslu bir ilçedir.