© Sütçüler'e Ayrıntılı Bir Bakış

116.SÜTÇÜLER tarihi ve coğrafik yapımız Hakkında bilgiler

 SÜTÇÜLER tarihi ve coğrafik yapımız Hakkında bilgiler

 

COĞRAFİK YAPIMIZ

 

Sütçüler ilçesi, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Batısında ve kuzeyinde Eğirdir ilçesi; kuzeydoğusunda Şarkikaraağaç ilçesi; doğusunda Konya'ya bağlı Beyşehir ve Seydişehir ilçeleri;; güneyinde Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçeleri ve güneybatısında Burdur'a bağlı Bucak ilçesi ile komşudur. Bu özelliği ile belki de Türkiye'de 8 ayrı ilçe ile sınırı olan tek ilçe konumundadır.
Tamamen engebeli bir arazide yer alan ilçede geniş düzlükler çok azdır. İlçe arazilerinin % 80'i ormanlarla kaplı olup, kullanılabilir arazi miktarı oldukça sınırlıdır. Yörenin en yüksek dağları Dedegöl (Dippoyraz) Dağı (2980 m.), Bozburun Dağı (2504 m.), Sarpdağ (2500 m.), Kartoz Dumanlı Dağ (2260 m.) ve Anamas Dağı (2110 m.)'dır.
-İDARİ YAPI VE NÜFUS-
Sütçüler 1938 yılında ilçe olmuştur. İlçenin 3 kasabası (Ayvalıpınar, Kesme ve Kasımlar) ve 27 köyü bulunmaktadır. 2000 yılı kesin sayım sonuçlarına göre ilçe nüfusu 19.839 'dur. İlçe merkezinin nüfusu ise 3.636 'dır.Bunlar Cami, Başgoz, Belen, Birlik, Erenler, Yeşildere ve Yukarı mahalledir.
-İLÇE TARİHİ-
Sütçüler ilçesinin kuruluşunun M.Ö. 200 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. İlçe merkezine 10 km. uzaklıkta yer alan Adada Antik kenti Helenistik Dönem'de en parlak yıllarını yaşamış ve bugün bile ayakta kalabilen tapınaklar, meclis binaları ve amfitiyatrolar yapılmıştır.Sütçüler'in en eski adı Pavlu olarak bilinmektedir. Yöre, 1224 yılında Alaettin Keykubat zamanında

tarihi:Isparta'nın güneyinde yer alan Sütçüler ilçesinin kuruluşunun M.Ö. 200 yıllarına kadar dayandığı bilinmektedir. Bu gün Adada olarak adlandırılan antik kent, Pisidya bölgesinde; Pisidya ile Pamfilya bölgeleri arasında yer almaktadır. 1330 yıllarında Hamitoğulları beyliği Eğirdir’ de kurulana kadar Sütçüler Selçuklular ’ın elinde kalmıştır .Osmanlılar zamanında bir süre Kara Bavlu olarak anılmıştır. Zamanla Bavlu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1926 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine isimi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir ’e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir.

 

SEFERAĞA CAMİİ YERLEŞİK DÜZENE GEÇİŞİMİZİN İLK SİMGESEL ESERİ OLARAK HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.YAPILDIĞI 1296 YILINDAN BU YANA GEÇİRDİĞİ SAFHALARI DEVAM BÖLÜMÜNDE OKUYABİLİRSİNİZ.

 

 

 

SEFER AĞA CAMİ-İ ŞERİFİ (Orta Camii)

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan 800 yıllık Seferağa Camii Şerifinin inşa ve tamir safahatını 4 bölüme ayırmak icapetmektedir:

1. Bölüm:Seferağa’nın vasiyeti üzerine bıraktığı mal ve para ile hicri 696 , miladi 1296 yılında Selçuklu Türk Devleti’nin (1076-1308) son zamanlarında , Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 3 sene evvel yapılmış ise de bu camiden şimdi isminden başka bir eser kalmamıştır.

2. Bölüm:Kitabenin 20. beytinde (Hafiz ) kelimesinin içinde Ebced hesabıyla bu cami Hicri 998 , Miladi 1590 yılında tekrar 3. Sultan Murad zamanında yapılmış ise de bu camiden bugün iz kalmamıştır.

3. Bölüm:Harap ve muattal olan, içinde namaz kılanamayan Seferağa Camii Şerifi üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra merhum Ömer Ağa’nın oğlu Hasan Başe tarafından Çandır civarındaki Şeyhler Köyü’nde medfun bulunan Şeyh Muslihiddin’nin oğlu Şeyh Muhammed Efendi’nin teşvik ve himmetiyle yeniden Müslümanların 88. halifesi , Osmanlı padişahlarının 24. sü olan I. Sultan Mahmud devrinde Hicri 1158 ve Miladi 1745 yılın da esaslı olarak yaptırılmış , biri kapı üzerinde , diğeri de minarenin son cemaat yerinde olmak üzere 2 tane taş kitabeyi camii şerifi yaptıran Hasan Başe koydurmuştur.Kitabeyi yazan hattat da Halil Efendi adında bir zattır.

4. Bölüm:Tekrar harap olmaya başlayan bu camii ,1955-1959 yılları arasında 4 senede hükümetçe esaslı şekilde tamir ettirilmiş , değerli hattat ve nakkaşlar tarafından nakış ve yazılarla tezyin edilmiştir.Bu cami ibadete açık,tarihi kıymete haiz bir mabettir. Bu cami , tek kubbeli , üzeri kurşunla örtülü , bir minareli ve bir şerefelidir.Son cemaat verinin üzerinde 3 tane daha küçük kubbe vardır.Bu cami Kefeke denilen kesme taşla yapılmıştır.

Seferağa Camii şerifinin kapısı üzerindeki taş kitabe 3 parçadan ibaret olup boyu 85 ,eni 65cm dir.Zemini siyaha , kabartma harfler sarıya boyanmıştır.(Kat’ı nakıs-Elips) şeklinde kutular içine Arap harflariyle bazı kelimeleri Arapça , Farsça olmak üzere 21 tane Türkçe beyit yazılmış kitabedeki yazı celi nesih ve kısmen de celi divan ile karışıktır.Kitabenin yazılmasında Şeyh Muhammed Efendi’nin kısmen tasavvufi anlayış tarzı hakimdir.Bu kitabe Arap harfleriyle yazı sanatı bakımından çok kıymetli bir şah eseridir.

Burada adı geçen Hasan Başe adlı şahıs;

Ataları Horasan'dan gelen ve ağalarla arası açık olan Ömer Ağa'nın evi bir gece ağaları tarafından basılmış,Ömer Ağa kaçarken yakalanıp Pınarbaşı’nda işkence ile öldürülmüş,ölüsüde Erenler Kayası'nın , “Sarmaşıklı dağ” üstündeki deliğe atılmış, bu deliğe şimdi”Ömer Ağa Deliği” denmektedir.Bunun oğlu olan Hasan Ağa da öldürüleceğinden şüphelenerek altınları alıp İzmir’e , oradan da Cezayir’e kaçmış,Cezayir’de çok zengin olmuş,sonra ağalarla arası iyileşince tekrar Pavlu’ya (Sütçüler) geri dönmüş ve cami yaptırmıştır.Sütçüler’de bu zatın sülalesine Cezayirlioğulları denmektedir. Şimdiki soyadları”Kocatepe” ve “Aytaş” tır.

 

Seferağa Cami-i Şerifi’nin kapısı üzerindeki kitabenin okunuş şekli şöyledir:

1- Seferağa vasiyet etti mergup
Dedi bir ruhi için bir cami çün

2- Yapılsun veya habbena ( I ) olsun bad
Beni etsun görenler hayırla yad

3- Yapılup kaldı çün olmadı zair
Nice yıllar muattal oldu.

4- Hasan etti tamam bu secdegahı
Kabul eyle anı sen Ya İlahi

5- Muin oldu ana karada Nebi İlyas
Refiki olsun anın Hızır İlyas

6- Dahi atası İbrahime Yarab
Sen et rahmet yadi ceddi ile

7- Behişt ( 2 ) durağı her birinin
Ve alalar siyabı ( 3 ) nice huri aynin

8- Tamam oldu yapıldı beytullah
Görenler hep dediler barekellah

9- Fenada ancak olur böyle mahfel
Bakada vire Allah yüce menzil

10- Sefer Ağa’ya da Hak rahmet etsun
Türbeni Gülşen durağın cennet etsun

11- Yürüsün Cennet içere işi olsun
Melekler huriler yoldaşı olsun

12- Niyazımız budur bari teala
Makamatını ede Adn ala

13- Resülün hürmeti çün Rabbi İzzet
Sebep olanlara sen eyle rahmet

14- Hususa Şeyh Muhammed Efendi
Ana oldu sebep bizzat kendi

15- Vasiyyetin edilüp ol cümle mali
İriştirdi kemale bu maili

16- Cemaatına Hak rahmet etsun
Makamının her birinin cinan etsün


 
 Coğrafyamız ''ayrıntılı''

 

Sütçüler ilçesi 37,5 kuzey enlem, 31 doğu boylam üzerinde Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Konya iline bağlı Beyşehir-Seydişehir ilçeleri, kuzeybatısında Eğirdir, güneyinde Antalya iline bağlı Serik ve Manavgat ilçesi yer almaktadır. Güneybatısında Burdur-Bucakla komşu olan ilçe, kuzeydoğusunda Isparta ilinin Aksu ilçesi ve kuzeydoğusunda da Ş.Karaağaç ilçesi ile komşudur.

 

Batı Torosların kollarının kesiştiği Göller Bölgesinde yer alan ilçe Beyşehir sınırından Dedegöl (Dippoyraz) Dağı, kuzeyde Eğirdir'den Anamas Dağı, Yılanlı Ovası (Yayla) ve Kovada Gölü sınır oluşturur. Güneyde Bucak ilçesinden Aksu (Isparta Çayı), güneyde Serik'ten ise Sanlı Yaylası ayırır.

 

Yüzölçümü 1287 km²'dir. Rakımı 250 metre ile 2500 metre arasında değişmektedir.

 

Sütçüler: Isparta’nın güneyinde yer alan Sütçüler ilçesinin kuruluşunun M.Ö. 200 yıllarına kadar dayandığı bilinmektedir. Bu gün Adada olarak adlandırılan antik kent, Pisidya bölgesinde; Pisidya ile Pamfilya bölgeleri arasında yer almaktadır. 1330 yıllarında Hamitoğulları beyliği Eğirdir’ de kurulana kadar Sütçüler Selçuklular ’ın elinde kalmıştır .

 

Osmanlılar zamanında bir süre Kara Bavlu olarak anılmıştır. Zamanla Bavlu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1926 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine isimi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir ’e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir.

 

İlçenin belli başlı kültür varlıkları arasında, ilçenin tarihi gelişimini simgeleyen kalıntılarından Adada antik kenti gelir. Antik kent ilçe merkezine 12, Sağrak köyüne 2 kilometre uzaklıktadır. Diğer kültürel varlıkları ise, Sığırlık Harabeleri, Taşkapı Harabeleri, Zorzila Kalıntıları, Sefer Ağa Camii, Çandır Köprüsüdür.

 

 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Web Sitesinden alınmıstır...Son yazı

 

Sütcüler Tarihi

Sütçüler İlçesi sınırları içinde, Geç Neolitik (MÖ 8000-5500), Erken Kalkolitik (MÖ 5500-4500) ve Tunç Çağ (MÖ 3000-1200) dönemlerine ait malzeme veren yerleşimlerin bulunmaması varlığı bilinen höyük ve kalıntıların, bilimsel anlamda arkeolojik araştırmaların yapılmamasındandır. Sütçüler İlçesinin Tarih Öncesi ve Tarihi Çağları tam olarak bilinmemektedir. Hitit dönemindeki (MÖ l800-l200) metinlerde bugünkü Sütçüler İlçesi topraklarının da içinde bulunduğu bölgenin adı Pitaşşa olarak geçer. Hitit (MÖ l800-1200), Frig (MÖ 750-690), Lidya (MÖ 690-547) ve Pers (MÖ 547-334) dönemlerinde bölge sadece siyasal olarak el değiştirmiş, hiçbir zaman tam olarak ele geçirilememiştir. MÖ 334-323 tarihleri arasında Büyük İskender’in kontrolüne giren bölge, MÖ 323 yılında Büyük İskender’in ölümünden sonra haleflerinden Seleukos ve Lysimakhos arasında yapılan Kurupedion Savaşı (MÖ 281) sonucunda Seleukosların eline geçmiştir. MÖ l88 yılında Roma ordusuna yenilerek Apameia (Dinar) Barışını imzalayan Seleukoslar

Toroslara kadar olan kısımdan çekilmişler ve bölge Romalılar tarafından Bergamalılara bırakılmıştır. MÖ l88-133 yılları arasında Bergama Krallığının elinde bulunan bölgede Sağrak Köyü yakınında Adada, Kesme civarında Kocaköy Asarı ve Kasımlar yolu üzerinde Zorzila bulunmaktadır.

 

Sağrak Köyü yakınındaki Adada antik kentinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte şehrin adı ilk kez MÖ 2. yüzyılda yapılan bir anlaşma metninde geçmektedir. Kentte MÖ I. yüzyılda sikke basıldığı da gözönüne alınırsa kentin bu tarihten daha önce kurulduğunu düşünmek yerinde olacaktır. Roma İmparatorluk döneminde özellikle İmparator Traianus, Hadrianus ve Antoninus Pius dönemleri Adada’nın en parlak dönemleridir. Kentte tabanı taş döşeli bir antik yol, Roma İmparatorluk Çağı Traianus Tapınağı, İmparatorlar Tapınağı, İmparatorlar ve Zeus Megistos -Serapis Tapınağı ile Yeniköy yolu altında kalan İmparatorlar ve Aphrodite Tapınağı yeralır. Ayrıca forum, bazilika, akropol anıtsal çeşme, yönetici binası, açık hava toplantı yeri tiyatro ve mezar anıtı bulunmaktadır.

 

Kesme Kasabası’nın güneyinde tepe üzerinde bulunan Kocaköy Asarının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent muhtemelen Hellenistik dönemde kurulmuş olmalıdır. Kentin çevresi kısmen ayakta duran bir surla çevrilidir. Kent içindeki en önemli mimari yapı tamamen yıkılmış durumda olan prostylos planlı tapınaktır. Örenyerinde ana kayaya oyulmuş dikdörtgen biçimli dört adet sarnıç ilginç bir mimari gösterir. Kent üzerinde mezar anıtları vardır.

Sütçüler -

Kasımlar yolu üzerinde, dağ yamacında yeralan Zorzila kenti kalıntıları, Roma dönemine ait olup, şehir hakkında fazla bilgi yoktur.

 

Bölge MÖ l30’da Romalılar tarafından ele geçirilerek, MÖ 102-49 yılları arasında Kilikia Eyaleti içine alınmış daha sonra Asia Eyaletine bağlanmıştır. MÖ 39 yılında Galat Kralı Amyntasın kontrolüne giren bölge MÖ 25 yılına kadar bu durumda kalmış, daha sonra Galatia Eyaleti içine alınmıştır. Roma İmparatorluğu’nun MS 395 yılında parçalanmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde kalmıştır.

Sütçüler ve çevresi 1204 yılında çevredeki şehirlerle birlikte Anadolu Selçuklu Devletinin eline geçmiş ve Oğuz boylarına mensup Türk aşiretleri ile Yörükler tarafından yurt edinilmiştir. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasının ardından Feleküddin Dündar Bey tarafından1301 yılında kurulan Hamitoğulları Beyliği sınırları içine girmiştir. Bölge 1324-l327 yılları arasında

İlhanlılar’ın Anadolu valisi Timurtaş tarafından işgal edilmiş ve Dündar Bey de bu dönemdeki İlhanlı hakimiyetini tanımıştır. Timurtaş’ın Mısır’a kaçışından faydalanan Dündar Bey’in oğlu Hızır Bey 1328 yılında tekrar bölgeye hakim olmuştur.

Sütçüler ve çevresi, Sultan I. Murad zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Hamid Sancağının Eğirdir Kazasına bağlı bir nahiye iken, daha sonra müstakil bir kaza yapılarak, sancak merkezinin bulunduğu Isparta’ya bağlanmıştır. Ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısında (1867’de) tekrar nahiye statüsüne indirilmiştir. 1868 yılında Bucak, Cumhuriyetin ilk yıllarında ise Bavullu olarak adlandırılan nahiye merkezi, bulunduğu yerin dağlık ve engebeli olması nedeniyle dağ anlamına gelen Cebel adını almış, 1938 yılında bucak merkezinin teklifi ve İl Daimi Encümeni’nin kararı ile ilçe yapılmıştır. Sütçülere bağlı üç kasaba ve 27 köy vardır. İlçenin başta bağlı olduğu il olan Isparta'ya ve diğer önemli merkezlere uzak olması gelişmesini engellemiştir.ANA SAYFAYA GERİ DÖN

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ömür, 18.07.2012, 19:56 (UTC):
sütçülere yerleşen ilk türkmen boyu yada yörükler hangi boy isim olarak ?

Yorumu gönderen: doğukan, 12.03.2012, 07:17 (UTC):
yeşil yurt köyü mandallar mahallesini daha çok gösterin saygılarımlaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Sitemizin 652810 ziyaretçisiniz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: Melih // Category: Etkinlikler

Hosgeldiniz
www.yesilsutculer.tr.gg sitemize bugüne kadar 208668 ziyaretçi ulasmıstır umarız daha iyi olabiliriz, Biz sütcüler daha iyi tanıtıyoruz, çünkü bizim sitemizin muhabirlerimiz sizlersiniz, Biz daha iyisi olana kadar en iyisi biziz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: admin // Category: Etkinlikler

Geleneksel 22. Dut ve Pekmez Şenlikleri bu yıl 9-10 Temmuz 2010 tarihlerinde ilçemizde düzenlenecektir.Tüm halkımız davetlidir.

20.SÜTCÜLER DUT VE PEKMEZ FESTİVALİ | http://www.yesilsutculer.tr.gg

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler.

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler

Sütcüler;, Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler: -Yıva (Bavlu), 1478-1501 tahrir kayıtlarında nahiye (zeamet), 1522 ve 1568 tahrir kayıtlarında kaza, Katip Çelebi'nin Cihannümasında ise kaza olarak görülmektedir. Bavulu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1962 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında, belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine ismi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir'e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir. * Adada Antik Kent ( Sağrak Köyü Zengi Mevkii),Kocaköy (PEDNELİSSOS) Kesme Kasabası,Mağara (Aşağı yaylabel Köyü civarı),Kurşunlu Harabeleri (Kasımlar-Karadutlar Mevkii),Seferağa Camii (Sütçüler Merkez),Asar Kalesi Kalıntıları (Hacıaliler Köyü Çağıllıpınar Mevkii),Sığırlık Kalesi Kalıntıları (Yeşilyurt Köyü),Sur Kalıntıları (Sütçüler Merkez Taşkapı Mevkii),Kitabe (Belen Mahallesi),Mağara ve Sarnıçlar (Beydilli Köyü) Su Yolu Kalıntıları (Gürleyik-Tota-Zengi arası), Melikler Kalesi (Melikler Köyü Bahçe Mevkii),Mağara (Karadağ),İnsuyu-Yeraltı Suyu (Bekirağalar Köyü),Mağara (Selimler Sarıtaş Köyü),Şeyh Muslihittin Türbesi (Şeyhler Türbesi),Yazılıkaya Kanyonu, (Sütçüler-Çandır arası),Karacaören Barajı (Çandır Köyü),Küçüksu Alabalık Tesisi (Yeşilyurt Köyü),İçmeler (Kasımlar yolu Tota Mevkii),Köprüçay Kanyonu (Kasımlar-Manavgat arası) Sütçüler Dut Pekmezi festivali her yıl Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır. .

Sütcüler yazısı, Sütcüler ile ilgili, Sütcüler tezi

Isparta ilinin güneyinde bulunan Sütçüler ilçesi, çok daglık, arazinin egim degerleri yüksek ve ormanlık bir alandır. Arazinin bu yapısı nüfus ve yerlesmeyi sekillendirmis, yörede az nüfuslu küçük köy ve bu köylere baglı mahallelerin olusumuna ortam hazırlamıstır. Bir köy merkezine baglı bulunan mahalleler, bazen sadece birkaç ailenin yasadıgı üç bes ev ve eklentisinden meydana gelmekte, bazen de baglı oldugu köyden daha fazla nüfusa sahip olabilmektedir. Bu kır yerlesmelerinde tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, orman isçiligi gibi ekonomik faaliyetler sürdürülmektedir. Ancak bu kır yerlesmelerinin dagınık, az nüfuslu ve ekonomik gelir düzeyinin çok düsük olmasından dolayı, Sütçüler kırsalından, basta Isparta sehrine olmak üzere göç olayı yasanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yerlesme, Dagınık yerlesme, Mahalle,Tarım, Hayvancılık.

ABSTRACT Sütçüler district located in Southern Isparta is an area which is very mountainous, high slopes values of the lands and woodland. This structure of the land shaped the settlement, and it created an environment to exist a less populated villages and district attached to the villages. The districts attached a village centre some time take place three or five houses where a few family are living in. However, sometimes it might have much population than the village that it is attached. Economic activities of this rural settlement carried out in these fields such as, fishing, cattleman, occupation of mountain, beekeeping. Because of being less populated and very low standard of living in these rural settlements, peoples migrate from rural settlement of Sütçüler to Isparta City. Low standard of transportation makes the education, health services difficult. Key Words; Settlement, scattered settlement, district, agriculture, animal husbandry.

  • SÜTÇÜLER’İN BASLICA COGRAFİ ÖZELLİKLERİ
  • KIR YERLESMELERİNİN BASLICA ÖZELLİKLERİ
  • Sütçüler’de Köylerin Rakım Degerleri

Sütçüler ilçesi, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Dogusunda Konya iline baglı Beysehir ve Derebucak, kuzey ve kuzeybatısında Egirdir ilçesi, güneyinde Antalya iline baglı Serik ve Manavgat ilçeleri, batısında Burdur ilinin Bucak ilçesi ile çevrilidir (Sekil-1). Yaklasık 128.800 hektar alanı ile Isparta ilinin, hemen hemen % 14’ünü içerirr. Kapladıgı alan itibarıyla Isparta’nın büyük ilçelerinden birisidir. Arazisinin denizden yüksekligi, 250 ile 2500 m arasında degismektedir. Batı Torosların güneybatı, kuzeydogu ve güneydogu dogrultusunda sıkısarak birbiri içine girmesinden meydana gelen üçgen içinde yer alması nedeniyle, Sütçüler’in tamamı daglık bir alan içerisinde bulunmaktadır. İçinde bulundugu fiziki ortamın sonucu topografik yapısı kısa mesafeler içinde degisen, engebeli alanların genis yer kapladıgı Sütçüler’de düz arazi çok azdır. İlçe’de düzlükler genelde plato görünümündedir ve dagların yüksek yerlerinde bulunmaktadır. Sütçüler’de arazinin topografik yapısı ve bitki örtüsü, nüfus ve yerlesmeyi de etkilemistir. Alanının büyüklügünün aksine, Sütçüler az nüfuslu bir ilçedir.