© Sütçüler'e Ayrıntılı Bir Bakış

144.BİZANS BAZİLİKASI

SÜTCÜLER ADADA BİZANS BAZİLİKASI

BİZANS BAZİLİKASI
Adada M.S. 5-6.yüzyıllarda Hıristiyanlığın bölgede yayılmasına paralel olarak bir Bizans kenti durumuna gelmiştir. Bu döneme ilişkin ilk araştırmalar N. Mersich tarafından yapılmıştır.

(Bizans Bazilikası)
Araştırmacıya göre vadinin batı kısmındaki bu kilise kentin en büyük kilisesidir. Kilise burada eskiden varolan bir yapının teras duvarları ve iç duvarlarından yararlanılarak inşa edilmiştir (Resim 6). Apsis dahil dış duvarları ve nartex kısmı eski yapıya ait düzgün blokların yanı sıra moloz taşlarla harç kullanılarak inşa edilmiştir. Uç nefli ve 16.00 X 11.00 m. boyutlarındaki bazilikanın batı kısmında nartex ve atrium yer alır. Atriumun orta kısmında sarnıç vardır, içte, nefleri birbirinden ayıran sütunlardan birçok parça görülmektedir. Sağlam kalabilmiş olan güney duvarının alt kısmında devşirme kireçtaşı bloklar üst kısmında harçlı moloz taşlar kullanılmıştır. Bu duvarda birinci ve ikinci kat pencerelerini görmek mümkündür (Resim 6). Yan nefler üzerindeki ikinci katın varlığını kanıtlayan kiriş delikleri görülebilmektedir. Ayrıca bu kata çıkan merdiven kalıntıları da vardır.

Vadi içinde bir yamaç üzerine daha önceden varolan teras duvarlarında yararlanılarak inşa edilmiş olan bu kilise Serdaroğlu'na göre bir tapınak üzerine oturmaktadır. Bizce bu mümkündür. Çünkü teras duvarları ve üzerinde yönleri tapınak veya kiliseye dönük olan beş sıra oturma basamakları kilise duvarlarında kullanılan devşirme malzeme (Resim ) ile birleştirilirse burada eski bir kült yerinin varlığı düşünülebilir. Benzer bir tapınak Sagalassos kenti güneyinde yine yol güzergahı üzerindeki Dionysos Tapınağı'nda görülebilir. Enteresan olan husus ikisinin de Bizans Dönemi'nde kilise haline getirilmesidir.

Araştırmacı Mersich, Adada'nın 2 km. güneyinde Sağrak Köyü'nün alt kısmında ve Antik Roma yolu yakınında ikinci küçük bir erken dönem kilisesinin varlığını tespit etmiştir. Bu yapının duvarlarının belirgin şekilde kalabildiğini de işaret etmektedir (Belke-Mersich 1990). Bu iki önemli Bizans yapısının yol kenarında bulunuşu bizce anlamlıdır. Belki yukarıda değinildiği gibi Aziz Paulus'un Adada'ya geldiğini ve bu yoldan geçtiğini göstermektedirler.

Büyük kiliseden vadi içine inip güneye doğru ilerlediğimiz ve Aktepe'nin güneyine ulaştığınız zaman (özellikle öğleden sonra) antik Roma yolunun güzel görüntülerini elde etmek mümkündür (Resim 5-6). Fakat bu yürüyüşün uzun bir zaman alabileceğini unutmamak gerekir.
(Roma yolu)
Şimdi kiliseye geldiğimiz patika yolu kullanarak kentin forum ve akropol kısmına geri dönmek mümkündür. Dönüş sırasında Kilise apsisinin 20 m. kuzeydoğusunda Hellenistik döneme ait bir toplantı yapısı veya stoa ile karşılaşılır. Yaklaşık 16.00 X 9.00 m. ölçülerindeki bu yapının içi tamamen toprak ve taş doludur. Vadiye bakan ön cephede ante uçları arasında sekiz ayak vardır. Ancak ileride yapılacak kazı ve temizlik çalışmalarından sonra ne amaçla kullanıldığı anlaşılabilecek olan yapının şimdilik tek benzeri Bergama'da Akropol üst terasındaki Hera Tapınağı yakınındaki yapıdır.

Geldiğimiz patika yolu kullanarak kulelerin olduğu kısma ve oradan Forum'un batısındaki caddeye ulaşmak mümkündür. Burada yolu tamamen kaplayan yazıtlar ve kabartmalar arasından bekçi kulübesinin yakınına ulaşıp biraz dinlenmek gerekir. Çünkü bundan sonra yeni bir güzergahtan düzlükteki yapıların gezisi başlayacaktır. Asfalt yoldan 50 m. ilerleyince yolun sağında Adada harabelerinin en yüksek ve sağlam kalabilmiş yapısına ulaşılır

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Sitemizin 639511 ziyaretçisiniz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: Melih // Category: Etkinlikler

Hosgeldiniz
www.yesilsutculer.tr.gg sitemize bugüne kadar 208668 ziyaretçi ulasmıstır umarız daha iyi olabiliriz, Biz sütcüler daha iyi tanıtıyoruz, çünkü bizim sitemizin muhabirlerimiz sizlersiniz, Biz daha iyisi olana kadar en iyisi biziz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: admin // Category: Etkinlikler

Geleneksel 22. Dut ve Pekmez Şenlikleri bu yıl 9-10 Temmuz 2010 tarihlerinde ilçemizde düzenlenecektir.Tüm halkımız davetlidir.

20.SÜTCÜLER DUT VE PEKMEZ FESTİVALİ | http://www.yesilsutculer.tr.gg

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler.

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler

Sütcüler;, Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler: -Yıva (Bavlu), 1478-1501 tahrir kayıtlarında nahiye (zeamet), 1522 ve 1568 tahrir kayıtlarında kaza, Katip Çelebi'nin Cihannümasında ise kaza olarak görülmektedir. Bavulu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1962 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında, belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine ismi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir'e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir. * Adada Antik Kent ( Sağrak Köyü Zengi Mevkii),Kocaköy (PEDNELİSSOS) Kesme Kasabası,Mağara (Aşağı yaylabel Köyü civarı),Kurşunlu Harabeleri (Kasımlar-Karadutlar Mevkii),Seferağa Camii (Sütçüler Merkez),Asar Kalesi Kalıntıları (Hacıaliler Köyü Çağıllıpınar Mevkii),Sığırlık Kalesi Kalıntıları (Yeşilyurt Köyü),Sur Kalıntıları (Sütçüler Merkez Taşkapı Mevkii),Kitabe (Belen Mahallesi),Mağara ve Sarnıçlar (Beydilli Köyü) Su Yolu Kalıntıları (Gürleyik-Tota-Zengi arası), Melikler Kalesi (Melikler Köyü Bahçe Mevkii),Mağara (Karadağ),İnsuyu-Yeraltı Suyu (Bekirağalar Köyü),Mağara (Selimler Sarıtaş Köyü),Şeyh Muslihittin Türbesi (Şeyhler Türbesi),Yazılıkaya Kanyonu, (Sütçüler-Çandır arası),Karacaören Barajı (Çandır Köyü),Küçüksu Alabalık Tesisi (Yeşilyurt Köyü),İçmeler (Kasımlar yolu Tota Mevkii),Köprüçay Kanyonu (Kasımlar-Manavgat arası) Sütçüler Dut Pekmezi festivali her yıl Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır. .

Sütcüler yazısı, Sütcüler ile ilgili, Sütcüler tezi

Isparta ilinin güneyinde bulunan Sütçüler ilçesi, çok daglık, arazinin egim degerleri yüksek ve ormanlık bir alandır. Arazinin bu yapısı nüfus ve yerlesmeyi sekillendirmis, yörede az nüfuslu küçük köy ve bu köylere baglı mahallelerin olusumuna ortam hazırlamıstır. Bir köy merkezine baglı bulunan mahalleler, bazen sadece birkaç ailenin yasadıgı üç bes ev ve eklentisinden meydana gelmekte, bazen de baglı oldugu köyden daha fazla nüfusa sahip olabilmektedir. Bu kır yerlesmelerinde tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, orman isçiligi gibi ekonomik faaliyetler sürdürülmektedir. Ancak bu kır yerlesmelerinin dagınık, az nüfuslu ve ekonomik gelir düzeyinin çok düsük olmasından dolayı, Sütçüler kırsalından, basta Isparta sehrine olmak üzere göç olayı yasanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yerlesme, Dagınık yerlesme, Mahalle,Tarım, Hayvancılık.

ABSTRACT Sütçüler district located in Southern Isparta is an area which is very mountainous, high slopes values of the lands and woodland. This structure of the land shaped the settlement, and it created an environment to exist a less populated villages and district attached to the villages. The districts attached a village centre some time take place three or five houses where a few family are living in. However, sometimes it might have much population than the village that it is attached. Economic activities of this rural settlement carried out in these fields such as, fishing, cattleman, occupation of mountain, beekeeping. Because of being less populated and very low standard of living in these rural settlements, peoples migrate from rural settlement of Sütçüler to Isparta City. Low standard of transportation makes the education, health services difficult. Key Words; Settlement, scattered settlement, district, agriculture, animal husbandry.

  • SÜTÇÜLER’İN BASLICA COGRAFİ ÖZELLİKLERİ
  • KIR YERLESMELERİNİN BASLICA ÖZELLİKLERİ
  • Sütçüler’de Köylerin Rakım Degerleri

Sütçüler ilçesi, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Dogusunda Konya iline baglı Beysehir ve Derebucak, kuzey ve kuzeybatısında Egirdir ilçesi, güneyinde Antalya iline baglı Serik ve Manavgat ilçeleri, batısında Burdur ilinin Bucak ilçesi ile çevrilidir (Sekil-1). Yaklasık 128.800 hektar alanı ile Isparta ilinin, hemen hemen % 14’ünü içerirr. Kapladıgı alan itibarıyla Isparta’nın büyük ilçelerinden birisidir. Arazisinin denizden yüksekligi, 250 ile 2500 m arasında degismektedir. Batı Torosların güneybatı, kuzeydogu ve güneydogu dogrultusunda sıkısarak birbiri içine girmesinden meydana gelen üçgen içinde yer alması nedeniyle, Sütçüler’in tamamı daglık bir alan içerisinde bulunmaktadır. İçinde bulundugu fiziki ortamın sonucu topografik yapısı kısa mesafeler içinde degisen, engebeli alanların genis yer kapladıgı Sütçüler’de düz arazi çok azdır. İlçe’de düzlükler genelde plato görünümündedir ve dagların yüksek yerlerinde bulunmaktadır. Sütçüler’de arazinin topografik yapısı ve bitki örtüsü, nüfus ve yerlesmeyi de etkilemistir. Alanının büyüklügünün aksine, Sütçüler az nüfuslu bir ilçedir.