© Sütçüler'e Ayrıntılı Bir Bakış

151. İMPARATORLAR TAPINAĞI

SÜTCÜLER ADADA BULUNAN İMPARATORLAR TAPINAĞI

 

(İmparatorlar Tapınağı planı)
 
İMPARATORLAR TAPINAĞI
Kent merkezinde ve Zeus-Serapis Tapınağı'nın karşısındadır. Ön cephesi tam güneye bakan tapınağın üç basamaklı krepisi doğuda açıktadır. Cella duvarları saçaklık seviyesine kadar ayaktadır (Resim 17). Hatta arka alınlığın yarısının sağlam kalabilmiş olması bakımında Anadolu'da çok az görülen bir örnek sayılmaktadır (Resim 18). Böylece bir yapının yüksekliği bu tapınak sayesinde tam ve eksiksiz olarak ölçülebilmektedir. Cella önündeki sütunlu kısım (pronaos) yıkılmış ancak planı çıkarılabilecek durumdadır (Plan 7). Naos kapısının söveleri ve yazıtlı lentosu yerli yerinde (in situ) durmaktadır. Ancak tapınağın önündeki sunağı ve merdivenleri buradaki yeni bağ evlerinin altında kalmıştır. Bu evlere ait duvarlardan birinde tapınağın İon düzenli sütün başlığı da bulunmuştur. Daha ön kısımda ise bu tapınağa ait olduğunu düşündüğümüz anıtsal giriş yapısına (propylon) ait kalıntılar vardır.

(İmparatorlar Tapınağı genel görünümü)       (İmparatorlar Tapınağı arka (kuzey) cephesi)

Adada İmparatorlar Tapınağı'nın genel ölçüleri 15.30 X 7.10 m.dir. Öndeki pronaos altı sütun tarafından sarılmıştır. Bunlardan dördü önde, ikisi yanlardadır. Düzgün kireçtaşı bloklarla kenetsiz olarak örülmüş cella duvarlarının kalınlığı 0.58 m.dir. Dışta özellikle doğu cephede antik dönemde taşçı ustalarının nasıl çalıştıkları ve duvarlarda ince işçiliğin nasıl ve hangi aşamalar geçilerek yapıldığını gösteren izler vardır (Resim 19). Aslında bu cephedeki taş işçiliği tam bitirilememiştir. Duvarların iç yüzlerinin kaba bırakılması ise tanrı heykellerinin bulunduğu cellanın tamamen ahşap kaplamalı olduğunu göstermektedir.

(İmparatorlar Tapınağı doğu cephesi)     (İmparatorlar Tapınağı arka (kuzey) cephesi)

Yukarıda değinildiği gibi Adada İmparatorlar Tapınağı alınlık seviyesine kadar sağlam kalabilmiş Anadolu'daki sayılı tapınaktan biridir. Üstte korniş bloklarının iç kısmında ahşap çatıyı taşıyıcı hatıl yuvaları dahi sağlam kalabilmiştir. Buralara oturan makaslar ve bunlara bağlı kirişler kiremit örtülü çatı sistemini taşımaktaydı.

 (İmparatorlar Tapınağı arka (güney) cephesi)        (İmparatorlar Tapınağına ait sütun başlığı parçası)

Naos kapı lentosundaki yazıt günümüzde oldukça aşınmış olmasına karşın eski araştırmacı Sterrett tarafından kopya edilmiş ve çözülmüştür (Sterrett 1888: 301 no: 422).

Yeoıw Sebastoıw kaİ ta patrğdi YeÒdvrow Neixomãxou, filÒpatriw, érxiereÁw [t"n Sebast"n tU, ktğsthw, uşÚw pÒlevw, prÒboulow tÚ ] tÚn naÚn §k ye[melğvn ] LIIOH sÁn t" joãnf kai toıw agãlmasi [ ] XAI[ ] MANP [ ] ONKOXAIO §k t"n Şdğvn en°yhke kaİ kayi°rvse

"Tanrı - İmparatorların iki kez rahipliğini yapmış olan, kurucu, kentin oğlu, probulosluk yapmış Nikomakhos'un oğlu Theodoros, bu tapınağı Tanrı - İmparatorlara ve kente, ksoanonlar ve heykelleriyle birlikte, kendi parasıyla yaptırdı ve adadı."

Bu aile veya kişi hakkında diğer yazıtlardan edinilen kesin bir bilgi yoktur. Ancak kesin olan, bu kişinin Zeus Serapis ve Aphrodite tapınaklarını yaptıran Hoplan Ailesi'nden daha önce yaşadığıdır.

Yapı plan olarak Hellenistik Dönem' de Bergama tapınaklarında çok kullanılan bir plana sahiptir. Yapının tarihlenmesine yardımcı olacak tek mimari parça İon düzenli sütun başlığıdır. Bu başlık stil bakımından Sagalassos Apollon Klarios Tapınağının ikinci evresinde kullanılan başlığa çok benzemektedir. Sagalassos başlığı M.S. 105 yıllarına imparator Traianus Dönemi'ne tarihlenmiştir. Adada kenti için imparator Traianus Dönemi oldukça önemlidir. Kesin olmamakla beraber imparator Traianus belki Adada'ya gelmiş veya gelmeyi planlamış olabilir. Çünkü burada imparator Traian adına yapılmış bir başka tapınağı daha önce görmüştük. Bu iki tapınağın plan hariç benzerlikleri çok fazladır. Özellikle cephelerinin süslenmeden sade bırakılmış olması, profillerindeki benzerlikler bu iki yapının aynı zaman dilimi içinde, olasılıkla aynı mimar ve ustalar tarafından planlanıp M.S.110-114 yıllarında imparatorun kenti ziyareti öncesinde inşa edildiğini göstermektedir.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Sitemizin 639512 ziyaretçisiniz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: Melih // Category: Etkinlikler

Hosgeldiniz
www.yesilsutculer.tr.gg sitemize bugüne kadar 208668 ziyaretçi ulasmıstır umarız daha iyi olabiliriz, Biz sütcüler daha iyi tanıtıyoruz, çünkü bizim sitemizin muhabirlerimiz sizlersiniz, Biz daha iyisi olana kadar en iyisi biziz.

www.yesilsutculer.tr.gg

Author: admin // Category: Etkinlikler

Geleneksel 22. Dut ve Pekmez Şenlikleri bu yıl 9-10 Temmuz 2010 tarihlerinde ilçemizde düzenlenecektir.Tüm halkımız davetlidir.

20.SÜTCÜLER DUT VE PEKMEZ FESTİVALİ | http://www.yesilsutculer.tr.gg

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler.

Yeni yaptıgımız tasarım umarız hosunuza gitmiştir, daha iyi olmak için calısıyoruz. iyi seyirler

Sütcüler;, Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler

Sütcüler llçemize ait Özellikler- Tarihi ve Turistik Değerler: -Yıva (Bavlu), 1478-1501 tahrir kayıtlarında nahiye (zeamet), 1522 ve 1568 tahrir kayıtlarında kaza, Katip Çelebi'nin Cihannümasında ise kaza olarak görülmektedir. Bavulu şekline dönüşen isim, Cumhuriyet döneminde 1962 yılına kadar sürmüş, bu tarihte yerleşime dağ-dağlık anlamına gelen Cebel ismi verilmiştir. 1938 yılında, belde halkının büyük şehirlerde sütçülük yapmaları üzerine ismi Sütçüler olarak değiştirilmiş ve Eğirdir'e bağlı bir nahiye iken ilçe statüsü verilmiştir. * Adada Antik Kent ( Sağrak Köyü Zengi Mevkii),Kocaköy (PEDNELİSSOS) Kesme Kasabası,Mağara (Aşağı yaylabel Köyü civarı),Kurşunlu Harabeleri (Kasımlar-Karadutlar Mevkii),Seferağa Camii (Sütçüler Merkez),Asar Kalesi Kalıntıları (Hacıaliler Köyü Çağıllıpınar Mevkii),Sığırlık Kalesi Kalıntıları (Yeşilyurt Köyü),Sur Kalıntıları (Sütçüler Merkez Taşkapı Mevkii),Kitabe (Belen Mahallesi),Mağara ve Sarnıçlar (Beydilli Köyü) Su Yolu Kalıntıları (Gürleyik-Tota-Zengi arası), Melikler Kalesi (Melikler Köyü Bahçe Mevkii),Mağara (Karadağ),İnsuyu-Yeraltı Suyu (Bekirağalar Köyü),Mağara (Selimler Sarıtaş Köyü),Şeyh Muslihittin Türbesi (Şeyhler Türbesi),Yazılıkaya Kanyonu, (Sütçüler-Çandır arası),Karacaören Barajı (Çandır Köyü),Küçüksu Alabalık Tesisi (Yeşilyurt Köyü),İçmeler (Kasımlar yolu Tota Mevkii),Köprüçay Kanyonu (Kasımlar-Manavgat arası) Sütçüler Dut Pekmezi festivali her yıl Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır. .

Sütcüler yazısı, Sütcüler ile ilgili, Sütcüler tezi

Isparta ilinin güneyinde bulunan Sütçüler ilçesi, çok daglık, arazinin egim degerleri yüksek ve ormanlık bir alandır. Arazinin bu yapısı nüfus ve yerlesmeyi sekillendirmis, yörede az nüfuslu küçük köy ve bu köylere baglı mahallelerin olusumuna ortam hazırlamıstır. Bir köy merkezine baglı bulunan mahalleler, bazen sadece birkaç ailenin yasadıgı üç bes ev ve eklentisinden meydana gelmekte, bazen de baglı oldugu köyden daha fazla nüfusa sahip olabilmektedir. Bu kır yerlesmelerinde tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, orman isçiligi gibi ekonomik faaliyetler sürdürülmektedir. Ancak bu kır yerlesmelerinin dagınık, az nüfuslu ve ekonomik gelir düzeyinin çok düsük olmasından dolayı, Sütçüler kırsalından, basta Isparta sehrine olmak üzere göç olayı yasanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yerlesme, Dagınık yerlesme, Mahalle,Tarım, Hayvancılık.

ABSTRACT Sütçüler district located in Southern Isparta is an area which is very mountainous, high slopes values of the lands and woodland. This structure of the land shaped the settlement, and it created an environment to exist a less populated villages and district attached to the villages. The districts attached a village centre some time take place three or five houses where a few family are living in. However, sometimes it might have much population than the village that it is attached. Economic activities of this rural settlement carried out in these fields such as, fishing, cattleman, occupation of mountain, beekeeping. Because of being less populated and very low standard of living in these rural settlements, peoples migrate from rural settlement of Sütçüler to Isparta City. Low standard of transportation makes the education, health services difficult. Key Words; Settlement, scattered settlement, district, agriculture, animal husbandry.

  • SÜTÇÜLER’İN BASLICA COGRAFİ ÖZELLİKLERİ
  • KIR YERLESMELERİNİN BASLICA ÖZELLİKLERİ
  • Sütçüler’de Köylerin Rakım Degerleri

Sütçüler ilçesi, Isparta ilinin güneyinde yer almaktadır. Dogusunda Konya iline baglı Beysehir ve Derebucak, kuzey ve kuzeybatısında Egirdir ilçesi, güneyinde Antalya iline baglı Serik ve Manavgat ilçeleri, batısında Burdur ilinin Bucak ilçesi ile çevrilidir (Sekil-1). Yaklasık 128.800 hektar alanı ile Isparta ilinin, hemen hemen % 14’ünü içerirr. Kapladıgı alan itibarıyla Isparta’nın büyük ilçelerinden birisidir. Arazisinin denizden yüksekligi, 250 ile 2500 m arasında degismektedir. Batı Torosların güneybatı, kuzeydogu ve güneydogu dogrultusunda sıkısarak birbiri içine girmesinden meydana gelen üçgen içinde yer alması nedeniyle, Sütçüler’in tamamı daglık bir alan içerisinde bulunmaktadır. İçinde bulundugu fiziki ortamın sonucu topografik yapısı kısa mesafeler içinde degisen, engebeli alanların genis yer kapladıgı Sütçüler’de düz arazi çok azdır. İlçe’de düzlükler genelde plato görünümündedir ve dagların yüksek yerlerinde bulunmaktadır. Sütçüler’de arazinin topografik yapısı ve bitki örtüsü, nüfus ve yerlesmeyi de etkilemistir. Alanının büyüklügünün aksine, Sütçüler az nüfuslu bir ilçedir.